ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

FREE

(4 stars)

(450)


Download for Android

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ for Android screenshot
View bigger - ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ for Android screenshot
View bigger - ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ for Android screenshot
View bigger - ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ for Android screenshot
ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ : รวมคำถาม-คำตอบทั้งหมด ข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบก เกณฑ์การทดสอบใบอนุญาตขับรถใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปต้องทำการทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ และต้องผ่าน 90% ( 45 ข้อขึ้นไป ) โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ

1.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 1 ( กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ )
2.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 2 ( กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก )
3.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 3 ( เครื่องหมายพื้นทาง )
4.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 4 ( ป้ายบังคับ )
5.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 5 ( ป้ายเตือน )
6.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 6 ( ป้ายแนะนำ )
7.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 7 ( มารยาทและจิตสำนึก )
8.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 8 ( เทคนิคการขับอย่างปลอดภัย )
9.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 9 ( การบำรุงรักษารถ )
10.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 10 ( รูปภาพจราจร )
11.ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 11 ( การรับรู้สถานการณ์อันตราย )

Tags: ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์, คำถาม-คำตอบ สอบใบขับขี่, ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ทั้งหมด, เฉลย ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ 2557, ฝึก ทำ ข้อสอบ รถยนต์, ข้อสอบใบขับขี่ 90%, ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ กรมการขนส่ง.

Comments and ratings for ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!