คัมภีร์มหาสัตตเลขScreenshots

Description

โปรแกรมการคำนวณ เลข 7 ตัว 4 ฐาน, เลข 7 ตัว 9 ฐาน, คัมภีร์มหาสัตตเลข, กาลชะตา, การคำนวณเลขศาสตร์ชื่อและนามสกุล และความหมาย มีการคำนวณที่แม่นยำ สามารถทำให้การผูกดวงเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการใช้ โดยการคำนวณจะเทียบจากปฏิทิน 100 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 จนถึง พ.ศ.2584

ความสามารถของโปรแกรม
- สร้างดวงชะตาได้มากกว่า 1 ดวงในคราวเดียวกัน เพื่อทำนายดวงของคนหลายคนพร้อมกัน เพียงแค่เพิ่มดวงชะตาคนใหม่หลังจากสร้างดวงชะตาคนก่อน แล้ว slide เพื่อเลือกดูดวงชะตาที่ต้องการ
- กำหนดวันเพื่อทำนายดวงชะตาล่วงหน้า หรือย้อนหลัง
- บันทึกและแก้ไข ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของบุคคลที่ได้คำนวณดวงชะตาแล้ว
- ลบ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของบุคคลที่ได้บันทึกไว้
- ค้นหารายชื่อบุคคลที่ได้บันทึกไว้
- เลือกรูปภาพสำหรับพื้นหลัก และพื้นรองจากรูปภาพที่ได้เตรียมไว้
- คำนวณ ชื่อ นามสกุล ตามหลักเลขศาสตร์ โดยแค่พิมพ์ ชื่อ นามสกุล
- คำนวณกาลชะตา

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 08 1641 5611
(โปรดแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อ สำหรับท่านที่ซื้อแล้ว)

Users review

from 3 reviews

"OK"

4