Android J2ME Tutorial

Android J2ME Tutorial

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Android J2ME Tutorial for Android screenshot
View bigger - Android J2ME Tutorial for Android screenshot
View bigger - Android J2ME Tutorial for Android screenshot
View bigger - Android J2ME Tutorial for Android screenshot
Chức năng:

- Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình android căn bản
- Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình J2ME căn bản
- Tổng hợp các video thủ thuật android
- Tổng hợp các video chia sẻ kinh nghiệm lập trình, kiếm tiền online với quảng cáo.

Yêu cầu:
- Android 3.0 trở lên
- Máy cài sẵn ứng dụng youtube
- Kết nối mạng khi sử dụng

Comments and ratings for Android J2ME Tutorial

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!