Animal Multiple Choice

Animal Multiple Choice

FREE

(5 stars)

(1)


Download for Android

50 - 100 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Animal Multiple Choice for Android screenshot
View bigger - Animal Multiple Choice for Android screenshot
View bigger - Animal Multiple Choice for Android screenshot
View bigger - Animal Multiple Choice for Android screenshot
Trắc nghiệm: con gì?
Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các con vật, động vật.
Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trên là 1 hình ảnh, các đáp án phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu từ điển tranh - từ về các con vật, động vật, chim, cá dành cho học sinh.

Comments and ratings for Animal Multiple Choice

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!