Bdict - Từ điển kinh tế

Bdict - Từ điển kinh tế

FREE

(4 stars)

(57)


Download for Android Like

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
Bdict - Từ điển về thuật ngữ kinh tế. Phần mềm cung cấp các chức năng sau:

+ Hơn gần 4000 từ ngữ chuyên ngành liên quan đến thuật ngữ tài chính kinh tế gồm 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.
+ Đầy đủ hệ thống tiền tệ của các quốc giá trên thế giới bao gồm mã ký hiệu và mã tiền tệ.
+ Các từ ngữ về thuật ngữ được chú thích rõ ràng và đầy đủ.

Recently changed in this version

Một số chỉnh sửa trong phiên bản 1.2
+ Sửa 1 số lỗi của ứng dụng.
+ Sửa lỗi chính tả cho CSDL.
+ Chỉnh sửa giao diện phần xem chi tiết.


Comments and ratings for Bdict - Từ điển kinh tế
 • (66 stars)

  by Nguyễn Châu on 02/08/2014

  Chức năng tra cứu linh hoạt. Giải thích rõ ràng. Không thích quảng cáo bật lên khi ứng dụng mới khởi động. Lỗi chính tả: "internal labuor force" - 'labour' mới đúng. Chờ bản cập nhật mới. :D

 • (66 stars)

  by Vien Nguyenky on 27/07/2014

  Good app

 • (66 stars)

  by Trần Hữu Trung on 05/07/2014

  Good