Cho Toi Xin 1 Ve Di Tuoi ThoScreenshots

Description

Giới thiệu:

Tác phẩm " Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ "
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ " là một trong những truyện dài thành công nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ " nhận được Giải thưởng Văn học Asean năm 2010

" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ " gồm những câu chuyện nhỏ xoay xung quanh 4 đứa trẻ trong cùng một khu xóm là con Tủn, con Tí sún, thằng Hải còi và thằng cu Mùi. Trong đó, người kể chuyện là cu Mùi dưới hình thức kể song song của "thằng cu Mùi" lúc bé và nhận xét, đánh giá hết sức hóm hỉnh của "ông Mùi" khi đã gần 50 tuổi.

" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ " gồm 12 chương là 12 câu chuyện khác nhau.

Rất cảm ơn các bạn sử dụng Ứng dụng này!

Users review

from 284 reviews

"Awesome"

9.2