Đại Ma Đầu - Tien hiepScreenshots

Description

Tác phẩm: Đại Ma Đầu (dai ma dau)
Thể loại: Tiên hiệp

Giới thiệu:
Chơi triệu hoán, luyện âm hồn, huyết tế Vạn Quỷ Phiên.

Mà Lôi Động là một tiểu bối không có chút danh tiếng, gia nhập vào tà tông, từng bước một từ một thiếu niên bình thường trưởng thành lên một Đại Ma Đầu kinh thiên động địa, tung hoành thiên hạ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Users review

from 95 reviews

"Great"

8.4