Day Tre Nhan BietScreenshots

Description

Phần mềm dạy trẻ nhận biết với các hình ảnh sinh động, trưc quan giọng phát âm chuẩn miền Bắc hỗ trợ trẻ nhận biết theo các chủ đề:
- Tập đếm
- Tập đánh vần
- Nhận biết các hình lượng giác
- Nhận biết động vật
- Nhận biết sự vật
- Nhận biết các lọai nhạc cụ

Users review

from 5 reviews

"Awesome"

9.6