EInvoice Viewer

EInvoice Viewer

50 - 100 downloads

Add this app to your lists
EinvoiceViewer - Sản phẩm của VNPT
Sản phẩm cho phép người dùng dịch vụ hóa đơn điện tử E-INVOICE có thể dễ dàng xem, lưu trữ, tra cứu các hóa đơn điện tử được phát hành.
Thông tin về dịch vụ E-INVOICE: http://hoadondientu-vnpt.vn

Comments and ratings for EInvoice Viewer
  • (64 stars)

    by huong nguyen on 22/05/2014

    Good