English Vietnamese DictionaryScreenshots

Description

Từ điển Anh - Việt mini có các chức năng sau:
- Tra từ dễ dàng, nhanh gọn
- Tra từ gần đúng.
- Khôi phục từ gốc các từ tận cùng -ed, -ing, s, -es...
- Liên kết nghĩa giữa các từ.
- Phát âm từ tiếng Anh theo công nghệ Text - To - Speech.
- Dữ liệu nghĩa có thêm nhiều trường thông tin khác như: thành ngữ, tục ngữ, từ viết tắt, thông dụng, ...

Users review

from 10 reviews

"Great"

8.2