English Vietnamese Dictionary

English Vietnamese Dictionary

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
View bigger - English Vietnamese Dictionary for Android screenshot
View bigger - English Vietnamese Dictionary for Android screenshot
View bigger - English Vietnamese Dictionary for Android screenshot
View bigger - English Vietnamese Dictionary for Android screenshot
Từ điển Anh - Việt mini có các chức năng sau:
- Tra từ dễ dàng, nhanh gọn
- Tra từ gần đúng.
- Khôi phục từ gốc các từ tận cùng -ed, -ing, s, -es...
- Liên kết nghĩa giữa các từ.
- Phát âm từ tiếng Anh theo công nghệ Text - To - Speech.
- Dữ liệu nghĩa có thêm nhiều trường thông tin khác như: thành ngữ, tục ngữ, từ viết tắt, thông dụng, ...

Comments and ratings for English Vietnamese Dictionary
  • (32 stars)

    by KC Channel on 06/09/2014

    Good app