FREE DOWNLOAD

English Vietnamese Dictionary

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Từ điển Anh - Việt mini có các chức năng sau:
  - Tra từ dễ dàng, nhanh gọn
  - Tra từ gần đúng.
  - Khôi phục từ gốc các từ tận cùng -ed, -ing, s, -es...
  - Liên kết nghĩa giữa các từ.
  - Phát âm từ tiếng Anh theo công nghệ Text - To - Speech.
  - Dữ liệu nghĩa có thêm nhiều trường thông tin khác như: thành ngữ, tục ngữ, từ viết tắt, thông dụng, ...

  Users review

  from 10 reviews

  "Great"

  8.2