FREE DOWNLOAD

ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2

  • SEARCH TYPE
  ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2 icon

  ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2

  by: 251 9.2

  9.2 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və
  məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən
  Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə 1
  yönəltmişsə, onu heç kəs
  azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə
  bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa həqiqi ilah yoxdur,
  O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun
  qulu və elçisidir

  Users review

  from 251 reviews

  "Awesome"

  9.2