ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2Screenshots

Description

Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və
məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən
Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə 1
yönəltmişsə, onu heç kəs
azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə
bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa həqiqi ilah yoxdur,
O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun
qulu və elçisidir

Users review

from 249 reviews

"Awesome"

9.2