Fruit Multiple Choice

Download Fruit Multiple Choice Fruit Multiple Choice icon

Fruit Multiple Choice

by: Bui Viet Ha | 2.2 2

2.2 Users
rating

Screenshots

Description

Fruit Multiple Choice.
Trắc nghiệm: hoa, củ, quả gì?
Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu thêm về các loài hoa, quả, củ.
Phần mềm thực hiện bài luyện thông qua các câu hỏi trắc nghiệm. Phía trên là 1 hình ảnh, các đáp án phía dưới. Chạm tay vào một đáp án đề làm bài. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ dữ liệu từ điển tranh - từ về các loại hoa, quả, củ thường gặp trong cuộc sống dành cho học sinh.

Users review

from 2 reviews

"Poor"

2.2