Hóa Đơn Điện

Hóa Đơn Điện

FREE

(5 stars)

(2)


Download for Android

50 - 100 downloads

Add this app to your lists
- Tính toán chi tiết số tiền phải trả trên từng mức giá điện do nhà nước quy định dựa trên số tiền phải trả
- Cho phép người dùng quản lý danh sách thiết bị điện trong gia đình,ước lượng điện năng tiêu thụ và số tiền phải trả
- Cho phép lưu thông tin hóa đơn điện của từng tháng, giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi chỉ số đầu và chỉ số cuối qua từng tháng, từng năm.
- Đồng bộ dữ liệu lên server, giúp người dùng tra cứu mọi lúc mọi nơi, lưu trữ thông tin qưa nhiều năm.

Screenshots Hóa Đơn Điện
View bigger - Hóa Đơn Điện for Android screenshot
View bigger - Hóa Đơn Điện for Android screenshot
Comments and ratings for Hóa Đơn Điện

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!