IT TutorialScreenshots

Description

Chức năng:

- Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình android căn bản
- Tổng hợp các video hướng dẫn lập trình J2ME căn bản
- Tổng hợp các video thủ thuật android
- Tổng hợp các video chia sẻ kinh nghiệm lập trình, kiếm tiền online với quảng cáo.

Yêu cầu:
- Android 3.0 trở lên
- Máy cài sẵn ứng dụng youtube
- Kết nối mạng khi sử dụng

Users review

from 7 reviews

"Great"

8