Karaoke Nice

Karaoke Nice

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
Ứng dụng karaoke nice:
- Hát karaoke trực tiếp trên điện thoại của bạn với chất lượng tốt khá đầy đủ các bài mà bạn yêu thích.
- Tra cứu tìm kiếm mã số các bài hát karaoke 5 số, 6 số, musicore, cơ sở dữ liệu bài hát lên tới gần 40.000 bài:
+ 5 số Arirang cập nhật tới Vol 53 gồm nhiều bài hot
+ 6 số California tới vol 18
+ Musicore tới vol 84
- Có chức năng sao lưu lên máy chủ và tải từ máy chủ về giúp bạn đồng bộ danh sách yêu thích ở tất cả các điện thoại
-Tự động cập nhật khi có vol mới

Recently changed in this version

Update Arirang Vol 53 gồm 262 bài mới và 105 bài remix


Comments and ratings for Karaoke Nice
 • (70 stars)

  by teach grander on 02/11/2014

  nice karaoke app

 • (70 stars)

  by Ahmad Oweda on 02/11/2014

  English version is a must

 • (70 stars)

  by James Saito on 02/11/2014

  Time to practice singing!

 • (70 stars)

  by Sari Maulani on 01/11/2014

  i like to install this ap on my android device

 • (70 stars)

  by Y Ming on 01/11/2014

  Look like a good karaoke app. Need english version.

 • (70 stars)

  by naresh talluri on 01/11/2014

  Nice app but make it in English

 • (70 stars)

  by Somdutt Rajoriya on 31/10/2014

  Good