Ask an expert: get a personalized answer within 24 hrs!X Close

Karaoke Viet Nam

Karaoke Viet Nam

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
Chức năng:
-Tra cứu bài hát karaoke 5 số(arirang) cập nhật vol 52 , 6 số(California).
Tra cứu tìm bài hát theo tên :nhập tên bài hát, hoặc *+cụm từ trong tên bài hát
Tra cứu bài hát theo mã code : nhập mã code
Tra cứu bài hát theo tác giả : @ + tên tác giả
Tra cứu bài hát theo lời đầu : **+lời nhạc hoặc
Tra cứu bài hát theo tên viết tắt :nhập tên viết tắt
-Liệt kê các bài hát karaoke 5 số, 6 số theo các Vol
-Đưa bài hát yêu thích vào danh sách
-----------------------------------------------------------------
-Cập nhật version 1.12
-Import,Export bài hát
-Chỉnh sửa giao diện

Recently changed in this version

Fix bugs
Update Vol 52 arirang


Comments and ratings for Karaoke Viet Nam

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!