Kerko ne Kur'an

Kerko ne Kur'an

FREE

(5 stars)

(50)


Download for Android

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
Ky aplikacion është krijuar me qëllim për t'ua lehtësuar të gjithë të interesuarve kuptimin dhe mësimin e Kur'anit, shpjegimin dhe interpretimin e rregullave, sureve dhe temave të ndryshme rreth jetës në Kur'an, aplikacioni është krijuar në 3 gjuhë: Shqip, Anglisht, Turqisht

* Nuk ka reklama!

Përdorimi
Në menynë kryesore janë 4 butona: kategoritë, kërkimi i kategorive, leximi i Kur'anit në gjuhën Shqipe si dhe leximi i Kur'anit në gjuhen Arabe me shkronja Latine.

Kategoritë:
Te kategoritë kemi një sërë temash për të cilat flet Kur'ani, pasi të klikoni në temën e cila ju intereson hapet faqja me ajetet ku flitet për temën që ju intereson. Pasi të zgjedhni ajetin e dëshiruar shfaqet ajeti i plotë. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

Kërko:
Në faqen për kërkim ekziston hapësira ku duhet të shënoni kategorinë e kërkuar, pasi të shkruani shkronjat atëhere aplikacioni i gjen të gjitha kategoritë që i përmbajnë ato shkronja; pasi të klikoni në temën e cila ju intereson hapet faqja me ajetet ku flitet për temën që ju intereson. Pasi të zgjedhni ajetin e dëshiruar shfaqet ajeti i plotë. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

Leximi i Kur'anit në gjuhën Shqipe:
Në faqen e leximit të Kuran'it keni mundësinë të zgjedhni suren e dëshiruar, pasi të zgjedhni suren keni mundësinë të zgjedhni edhe ajetin e dëshiruar dhe aplikacioni do të fokusohet në ajetin e zgjedhur. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

Leximi i Kur'anit në gjuhën Arabe me shkronja Latine:
Në faqen e leximit të Kuran'it keni mundësinë të zgjedhni suren e dëshiruar, pasi të zgjedhni suren keni mundësinë të zgjedhni edhe ajetin e dëshiruar dhe aplikacioni do të fokusohet në ajetin e zgjedhur. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

Recently changed in this version

Janë shtuar disa kategori.

Janë rregulluar disa probleme.
Janë shtuar disa kategori.

Është shtuar ndihma për përdorim në herën e parë të hapjes së aplikacionit.
Është shtuar mundësia e kopjimit të ajetit gjatë leximit të Kur'anit.
Janë rregulluar disa probleme.
Janë shtuar disa kategori.

Është rregulluar mundësia e kopjimit të ajetit.
Janë rregulluar disa probleme.
Janë shtuar disa kategori.

Është shtuar mundësia e kopjimit të ajetit në memorje.
Janë shtuar disa kategori.


Comments and ratings for Kerko ne Kur'an
 • (77 stars)

  by Bardh Krasniqi on 25/06/2014

  Perfect and useful

 • (77 stars)

  by T Bejta on 25/06/2014

  Shume aplikacion i mire

 • (77 stars)

  by Albert Spahiu on 24/06/2014

  Ma-ash-Allah

 • (77 stars)

  by Rejhan Collaku on 19/06/2014

  useful app!

 • (77 stars)

  by Gjengiz Torbançe on 19/06/2014

  app is very useful but the downside is that Chinese language is not supported.