FREE DOWNLOAD

Kerko ne Kur'an

  • SEARCH TYPE
  Kerko ne Kur'an icon

  Kerko ne Kur'an

  by: 181 9.6

  9.6 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Ky aplikacion është krijuar me qëllim për t'ua lehtësuar të gjithë të interesuarve kuptimin dhe mësimin e Kur'anit, shpjegimin dhe interpretimin e rregullave, sureve dhe temave të ndryshme rreth jetës në Kur'an, aplikacioni është krijuar në 4 gjuhë: Shqip, Anglisht, Turqisht, Gjermanisht

  * Nuk ka reklama!

  Përdorimi
  Në menynë kryesore janë 4 butona: kategoritë, leximi i Kur'anit në gjuhën Shqipe, leximi i Kur'anit në gjuhen Arabe me shkronja Latine si dhe leximi i Kur'anit në gjuhen Arabe.

  Kategoritë:
  Te kategoritë kemi një sërë temash për të cilat flet Kur'ani, pasi të klikoni në temën e cila ju intereson hapet faqja me ajetet ku flitet për temën që ju intereson. Pasi të zgjedhni ajetin e dëshiruar shfaqet ajeti i plotë. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

  Kërko:
  Në faqen për kërkim ekziston hapësira ku duhet të shënoni kategorinë e kërkuar, pasi të shkruani shkronjat atëhere aplikacioni i gjen të gjitha kategoritë që i përmbajnë ato shkronja; pasi të klikoni në temën e cila ju intereson hapet faqja me ajetet ku flitet për temën që ju intereson. Pasi të zgjedhni ajetin e dëshiruar shfaqet ajeti i plotë. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

  Leximi i Kur'anit në gjuhën Shqipe:
  Në faqen e leximit të Kuran'it keni mundësinë të zgjedhni suren e dëshiruar, pasi të zgjedhni suren keni mundësinë të zgjedhni edhe ajetin e dëshiruar dhe aplikacioni do të fokusohet në ajetin e zgjedhur. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

  Leximi i Kur'anit në gjuhën Arabe me shkronja Latine:
  Në faqen e leximit të Kuran'it keni mundësinë të zgjedhni suren e dëshiruar, pasi të zgjedhni suren keni mundësinë të zgjedhni edhe ajetin e dëshiruar dhe aplikacioni do të fokusohet në ajetin e zgjedhur. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

  Leximi i Kur\'anit në gjuhën Arabe:
  Në faqen e leximit të Kur\'an\'it keni mundësinë të zgjedhni suren e dëshiruar, pasi të zgjedhni suren keni mundësinë të zgjedhni edhe ajetin e dëshiruar dhe aplikacioni do të fokusohet në ajetin e zgjedhur. Për të ndryshuar faqet rrëshqitni gishtin në anën e dëshiruar.

  Users review

  from 181 reviews

  "Awesome"

  9.6