Kurdish Live TV

Kurdish Live TV

FREE

(5 stars)

(7)


Download for Android

5 - 10 downloads

Add this app to your lists
Tû dkarî têmazhaî hêmû kanalên kurdi bkî zîndi.
Hêr katêk kanalak nû dabêzi , wê bû êndama amadê bikîn.
Tkayê êma agêhdar bkin bû hêr çewzhakaryik katê kanal karnêkit.

Comments and ratings for Kurdish Live TV
  • (80 stars)

    by badal hassan on 21/08/2014

    My favourite kurdish tv