Lời Hay Ý Đẹp

Lời Hay Ý Đẹp

FREE

(4 stars)

(89)


Download for Android Like

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
Lời hay ý đẹp là tuyển tập được ¬chúng tôi lựa chọn từ những câu danh ngôn của các danh nhân. Từ danh nhân lịch sử như Victor Hugo, Balzac, Shakespeare… đến những người thành công có ảnh hưởng đến cuộc sống đương đại của nhân loại như Steve Jobs, Bill Gates.
Tuyển tập gồm các chủ đề:
-Tình yêu
-Tình bạn
-Danh ngôn về mẹ
-Lời nói và cuộc sống
-Danh ngôn về thành công
-Danh ngôn về người thầy
-Danh ngôn về phụ nữ
-Danh ngôn về đàn ông
-Danh ngôn về lòng kiên nhẫn
-Đối nhân xử thế

Recently changed in this version

Cập nhật danh ngôn: Chân lý, Chia tay, Kẻ thù, Hy vọng, Hiện tại, Hạnh phúc...


Comments and ratings for Lời Hay Ý Đẹp

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!