MobileSignScreenshots

Description

Predstavujeme vám novú verziu mobilnej aplikácie MobileSign, ktorá je určená špeciálne pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, ktorí vlastnia smartfón s operačným systémom Android.

Aplikácia je určená výhradne pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, ktorí využívaju smartfóny s Androidom verziou 4.0 a vyššou. Pre jej používanie je potrebné mať platný certifikát a aktívny prístup k internetu cez WiFi, alebo dátové služby poskytované mobilným operátorom.

Pre prvé prihlásenie je potrebná registrácia klienta a telefónneho čísla na niektorej z mobilných registračných autorít priamo na vybraných pobočkách privátneho bankovníctva Tatra banky. Po následnej inštalácii samotnej aplikácie MobileSign je klientovi prostredníctvom registračnej autority vydaný platný certifikát a zároveň je aplikácia aktivovaná. Aplikácia klienta na záver aktivácie vyzve na vytvorenie vlastného PIN kódu, pomocou ktorého sa prihlási pri ďalšom spustení aplikácie, a ktorý použije aj pri každom potvrdzovaní požiadaviek.

Aplikácia slúži na podpisovanie požiadaviek na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov a na podpisovanie platobných príkazov elektronickým podpisom a ich podávanie Tatra banke. Jej možnosti si môžete pozrieť v zozname funkcionalít nižšie:
1. Potvrdzovanie požiadavky na nákup alebo predaj cenného papiera
2. Potvrdzovanie požiadavky na vykonanie platobného príkazu
3. Hromadné potvrdzovanie / zamietanie požiadaviek
4. Podpora anglického jazyka a zahraničných telefónnych čísiel
5. Predĺženie platnosti certifikátu

V prípade, že máte v súvislosti s aplikáciou MobileSign akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás:
- prostredníctvom e-mailu privatebanking@tatrabanka.sk
- prostredníctvom kontaktov na webstránke Tatra banky: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/kontakty.html
- alebo telefónnym číslom +421 2 5919 1038

Users review

from 20 reviews

"Awesome"

9