Nhat Kiem Dong Giang HoScreenshots

Description

Nhất Kiếm Động Giang Hồ
Tác giả: Độc Cô Hồng
Thể loại: Kiếm hiệp

Lý Tam Lang là một con người, một nam nhân, một tu mi trượng phu ngang tàng bất khuất...
Nhưng Lý Tam Lang thực ra là hạng tốt hay xấu, là người thiện lương hay là kẻ bất nhân thì chẳng một ai biết chắc cả, vấn đề còn mù mờ quá.
Có người bảo chàng là một đại hiệp sĩ chánh phái.
Lại có người nói: “Hắn là đại ma đầu tà ác!...”
Lý Tam Lang từng đọc sách thánh hiền, mà cũng đã học qua kiếm thuật.
Xét về sự học vấn của chàng thì tài hoa tuyệt thế, văn chương cẩm tâm tú khẩu, chữ nghĩa uyên thâm sắc sảo, mọi môn thi phú cầm kỳ đều tinh thông, điêu luyện.
Còn về trình độ kiếm thuật, tuy chàng mới xuất hiện vài ba năm nay, nhưng chưa một ai xứng tay đối thủ, đã lắm tay kiệt liệt đều không chịu nổi quá ba chiêu kiếm của chàng.
Chàng thường tự giam mình trong thư trai để nghiền ngẫm sử kinh; mà cũng hay ra vào nhưng ca lâu tửu điếm, xem bề ăn chơi rất mực phong nguyệt hào hoa.