Phát âm đa ngôn ngữScreenshots

Description

Ứng dụng phát âm đa ngôn ngữ nhẹ và đơn giản
Ver 1.0
Hỗ trợ 3 ngôn ngữ chính :
+ Tiếng Anh
+ Tiếng Ý
+ Tiếng Pháp

Users review

from 10 reviews

"Awesome"

9.6