Quản lý Danh mục Đầu TưScreenshots

Description

Ứng dụng Quản lý Danh mục Đầu tư Chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt. Hỗ trợ nhà đầu tư quản lý danh mục, giao dịch mua/bán, lỗ/lãi của tất cả các mã chứng khoán trên hai sàn HNX, HSX.
Các chức năng nổi bật:
- Cho phép tạo nhiều danh mục đầu tư
- Theo dõi biến động giá theo thời gian thực
- Theo dõi biến động lỗ/lãi từng mã chứng khoán theo thời gian thực
- Theo dõi biến động lỗ/lãi từng danh mục đâu tư theo thời gian thực
- Quản lý giao dịch Mua/Bán chứng khoán
- Cảnh báo lỗ lãi từng mã chứng khoán theo thời gian thực
- Thiết lập cảnh báo
- Thiết lập chu kỳ cập nhật giá
- Thiết lập phí mua/bán mặc định
- Thiết lập mật khẩu, bảo vệ thông tin danh mục đầu tư
Ứng dụng sẽ tiếp tục phát triển, bổ sung các tính năng mới trong thời gian sắp tới vì vậy rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn.
Keywords: quan ly danh muc, quan ly danh muc dau tu, quản lý danh mục, quản lý danh mục đầu tư, dau tu, đầu tư chứng khoán chung khoan, chứng khoán, danh muc, danh mục, danh muc dau tu, danh mục đầu tư, co phieu, cổ phiếu, stock, stocks, portfolio

Users review

from 15 reviews

"Great"

7.8