ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2

ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2

FREE

(3 stars)

(107)


Download for Android Like

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2 for Android screenshot
View bigger - ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2 for Android screenshot
View bigger - ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2 for Android screenshot
Həmd ancaq Allahadır, Ona həmd edir, Ondan yardım və
məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən
Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə 1
yönəltmişsə, onu heç kəs
azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa, heç kəs onu hidayətə yönəldə
bilməz. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa həqiqi ilah yoxdur,
O, təkdir, şəriki də yoxdur və şəhadət edirəm ki, Muhəmməd Onun
qulu və elçisidir

Comments and ratings for ƏRƏB DİLİNİN QRAMMATİKASI 1 2
  • (40 stars)

    by Elshen Musayev on 26/05/2014

    Allah razi olsun sizlerden..