SalesUp Mobile Bibica

SalesUp Mobile Bibica

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
SalesUp Mobile Bibica

Tags: bibicasalesup.

Recently changed in this version

2015/03/05 11:00PM
-Cải thiện viếng thăm
- Đăng ký trưng bày trên PDA
-Thay đổi giao diện
2014/11/05 05:10PM
-tang chat luong anh chup
-bao cao chi tiet don hang
-sua loi trung bay
2014/10/23 05:10PM
Cập nhật các chức năng mới theo yêu cầu Bibica
- Kiểm tồn kho
- Hỗ trợ viếng thăm trong chợ
- viếng thăm nhà phân phối có 2 địa chỉ
.......


Screenshots SalesUp Mobile Bibica
View bigger - SalesUp Mobile Bibica for Android screenshot
View bigger - SalesUp Mobile Bibica for Android screenshot
Comments and ratings for SalesUp Mobile Bibica

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!