Smart Saving

Smart Saving

FREE

(5 stars)

(1)


Download for Android

10 - 50 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Smart Saving for Android screenshot
View bigger - Smart Saving for Android screenshot
View bigger - Smart Saving for Android screenshot
View bigger - Smart Saving for Android screenshot
เป็น Application เกี่ยวกับการบันทึกรายการใช้จ่ายภายในชีวิตประจำ พร้อมเครื่องมือในการคำนวณทางการเงิน อาทิเช่น ออมก่อนรวมกว่า ที่ช่วยวิเคราะในเรื่องการออม และเครื่องมือในการคำนวณดอกเบี้ย การซื้อรถ ซื้อบ้านเป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้รู้ถึงภาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นการดอกเบี้ยดังกว่า ดังชื่อแอป Smart Saving (การออมอย่างฉลาด) โดยมุ่งเน้นไปที่บุคคลในที่กำลังศึกษาไปจนถึงวันทำงานที่ต้องการจะวางแผนการใช้ชีวิต ในส่วนการใช้งานสามารถใช้ได้ในทุก ๆ ที่แม้เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ คือ โหลดแอปพิเคชั่นมาติดตั้งใหม่ ก็สามารถใช้งานต่อได้

Comments and ratings for Smart Saving

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!