Sms To List

Sms To List

10 - 50 downloads

Add this app to your lists
Bạn tạo file mysdfile.txt chứa các số điện thoại cần gửi, mỗi số trên một dòng.sau đó cho vào thư mục đầu tiên của bộ nhớ.Phần mềm sẽ gửi nội dung trong phần body tới tất cả mọi người trong danh sách này.

Screenshots Sms To List
View bigger - Sms To List for Android screenshot
View bigger - Sms To List for Android screenshot
Comments and ratings for Sms To List

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!