That Tuyet Ma Kiem - Kiem hiepScreenshots

Description

Thất Tuyệt Ma Kiếm
Tác giả: Ngọa Long Sinh

Cửa Tây thành Tương Dương có một tòa nhà đồ sộ chiếm đến mấy mẫu đất.
Những bức tường vây cao đến trượng rưỡi bao quanh tòa lâu đài này.
Hai cánh cổng sơn đen suốt ngày đóng im ỉm.
Thỉnh thoảng điểm mấy tiếng chó sủa gâu gâu phía trong tường khiến cho tòa nhà đã thần bí càng tăng thêm vẻ thần bí!

Tag: Thất tuyệt ma kiếm, Huỳnh Dị, Liễu Tàn Dương, Kiếm hiệp, Truyện chưởng, Cổ long, kim dung, Fun Studio, Ngọa Long Sinh, Trần Thanh Vân, Gia Cát Thanh Vân, Ôn Thụy An, That tuyet ma kiem, Huynh Di, Lieu Tan Duong, Kiem hiep, Truyen chuong, Co long, kim dung, Fun Studio, Ngoa Long Sinh, Tran Thanh Van, Gia Cat Thanh Van, On Thuy An,

Users review

from 78 reviews

"Great"

8.6