Theo dõi kết quả học tập

Theo dõi kết quả học tập

50 - 100 downloads

Add this app to your lists
Ứng dụng giúp bạn theo dõi và tổng kêt kết quả học tập của học kì ngay lập tức.
Hiển thị chi tiết từng điểm và cung cấp khả năng chỉnh sửa thông tin về điểm.
Lưu thời khóa biểu.
Đảm bảo an toàn qua việc đăng nhập để có thể sử dụng ứng dụng.

Recently changed in this version

Bổ sung tính năng sửa và xóa môn học. Thay đổi giao diện menu dễ sử dụng hơn.
Cảm ơn.


Comments and ratings for Theo dõi kết quả học tập

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!