Thi bằng lái xe máy, ô tôScreenshots

Description

* Ứng dụng hoàn toàn miễn phí
* Tính năng chính:
Giúp mọi người học tập và ôn luật giao thông ở tất cả các hạng xe A1 - A2 - B - C - D - E để đạt kết quả tốt vào các kỳ sát hạch.
Ứng dụng cập nhật theo bộ câu hỏi mới (có phần thi A2 từ tháng 03/2014) của Cục đường bộ cụ thể như sau:
- Đối với hạng A1: bộ đề 150 câu hỏi, thời gian làm bài 15 phút, số điểm đạt là 16.
- Đối với hạng A2: bộ đề 365 câu hỏi, thời gian làm bài 15 phút, số điểm đạt là 18.
- Đối với hạng B - C - D - E: bộ đề 450 câu hỏi, thời gian làm bài 20 phút, số điểm đạt hạng B là 26, các hạng còn lại là 28.

***Chỉ áp dụng theo Luật ở Việt Nam.

Users review

from 45 reviews

"Awesome"

9.4