Toeic testScreenshots

Description

Toeic test là ứng dụng luyện tập các câu hỏi TOEIC. Gồm 7 phần
Phần 1 : Photograph
Phần 2: Question & Response
Phần 3: Short Conversation
Phần 4: Short Talk
Phần 5: Setence Completion
Phần 6: Text Completion
Phần 7: Comprehension

Users review

from 1 reviews

"Awesome"

10