Traphaco SalesUp

Traphaco SalesUp

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
PDA for Traphaco

Recently changed in this version

2014-09-09 05:30 PM
- cải thiện tốc độ viếng thăm
- Báo cáo doanh số ngày,tháng,quý , có thêm lựa chọn xem theo hóa đơn
- báo cáo khách hàng-tuyến, báo cáo doanh số theo sản phẩm, báo cáo cân đối công nợ


Screenshots Traphaco SalesUp
View bigger - Traphaco SalesUp for Android screenshot
View bigger - Traphaco SalesUp for Android screenshot
Comments and ratings for Traphaco SalesUp

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!