Truyen Bua Han QuocScreenshots

Description

Tông hơp nhiêu truyen của Hàn Quốc update liên tục, giao diên đẹp, có thể lướt ngang màn hình để sang chap mới cực nhanh :)
Gồm các truyện:
Kim chi củ cải,
Bựa nương
truyen bưa hàn quốc,
mr.fap
... và rất nhiều truyện khác,

Users review

from 22 reviews

"Awesome"

9.2