Truyen Bua Han Quoc

Download Truyen Bua Han Quoc Truyen Bua Han Quoc icon

Truyen Bua Han Quoc

by: Nguyen Van Luong

FREE DOWNLOAD 9.2 22

9.2 Users
rating

Screenshots

Description

Tông hơp nhiêu truyen của Hàn Quốc update liên tục, giao diên đẹp, có thể lướt ngang màn hình để sang chap mới cực nhanh :)
Gồm các truyện:
Kim chi củ cải,
Bựa nương
truyen bưa hàn quốc,
mr.fap
... và rất nhiều truyện khác,

Users review

from 22 reviews

"Awesome"

9.2