Truyen Bua Han Quoc

Truyen Bua Han Quoc

FREE

(5 stars)

(22)


Download for Android

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
Tông hơp nhiêu truyen của Hàn Quốc update liên tục, giao diên đẹp, có thể lướt ngang màn hình để sang chap mới cực nhanh :)
Gồm các truyện:
Kim chi củ cải,
Bựa nương
truyen bưa hàn quốc,
mr.fap
... và rất nhiều truyện khác,

Recently changed in this version

Tự động lưu trang sau khi vào lại.
có thể đến các chapter khác nhau dê dàng.


Comments and ratings for Truyen Bua Han Quoc

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!