Tu dien Anh VietScreenshots

Description

Chức năng:
-Từ điển anh việt full: từ điển anh việt, từ điển kinh tế, từ điển kỹ thuật(gần 400.000 từ)
-Từ điển việt anh
-3000 từ oxford
-Đọc từ tiếng anh
-Dịch đoạn văn
-Tra từ online trên tratu.soha.vn

Users review

from 175 reviews

"Great"

8.4