Vietnam TV - For Android 46CHScreenshots

Description

Real World TV Series
Vietnam TV - For Android
Support 46 Streming Real Time TV Broadcastl
Produced by FUNCOM 2014. Thanks.

■Channel List

CH 1 - VTV 1
CH 2 - VTV 2
CH 3 - VTV 3
CH 4 - VTV 4
CH 5 - VTV 6
CH 6 - VTV Phú Yên
CH 7 - VTV Danang
CH 8 - VTV Cần Thơ 1
CH 9 - VTV Cần Thơ 2
CH 10 - VTC 1
CH 11 - VTC 2
CH 12 - VTC 3
CH 13 - VTC 7
CH 14 - HTV 2
CH 15 - HTV 7
CH 16 - HTV 9
CH 17 - Hà Nội 1
CH 18 - Hà Nội 2
CH 19 - THVL 1
CH 20 - THVL 2
CH 21 – QTV 1
CH 22 – QTV 3
CH 23 - VTV Huế
CH 24 - TRT
CH 25 - BRT
CH 26 - ANTV
CH 27 - TTXVN
CH 28 - VOVTV
CH 29 – SCTV 1
CH 30 - SCTV 2
CH 31 - SCTV 3
CH 32 - SCTV 4
CH 33 - SCTV 5
CH 34 - SCTV 6
CH 35 - SCTV 7
CH 36 - SCTV 8
CH 37 - SCTV 9
CH 38 - SCTV 10
CH 39 - SCTV 11
CH 40 - SCTV 12
CH 41 - SCTV 13
CH 42 - SCTV 14
CH 43 - SCTV 15
CH 44 - SCTV 16
CH 45 - SCTV 17 Phim tổng hợp
CH 46 - SCTV 18 Thể thao
----
개발자 연락처 :
전주시 완산구 고사동 뉴롯데오피스텔 501호
063-213-0557