Vietnamese Idioms

Vietnamese Idioms

FREE

(1 stars)

(2)


Download for Android

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Vietnamese Idioms for Android screenshot
View bigger - Vietnamese Idioms for Android screenshot
View bigger - Vietnamese Idioms for Android screenshot
View bigger - Vietnamese Idioms for Android screenshot
Tìm hiểu tục ngữ tiếng Việt
Ý nghĩa: luyện tập tìm hiểu ý nghĩa của thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.
Phần mềm được thực hiện bằng các bài luyện tập câu hỏi trắc nghiệm dạng “tìm thành ngữ đúng với ý nghĩa sau”. Câu hỏi ở chính giữa, phía trên. Bên dưới là các đáp án, mỗi đáp án là một thành ngữ. Chạm tay vào đáp án để tìm thành ngữ đúng với ý nghĩa đã cho trong câu hỏi. Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng hoặc sai. Nút mũi tên dùng để chuyển sang bài tiếp theo. Trong phần mềm có tích hợp sẵn một bộ từ điển thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

Comments and ratings for Vietnamese Idioms

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!