VL Dictionary-Tu Dien Anh Viet

VL Dictionary-Tu Dien Anh Viet

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
★ VL Quick Dict: tự động dịch khi người dùng chọn text + copy ( không cần paste), VL Dict sẽ tự động hiển thị Popup và dịch.
★ Giao diện thân thiện, gần gũi với người dùng.
★ Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh, Anh - Anh bản đẹp
★ Quản lý từ điển theo danh sách ( tương tự như Babylon hay Lingo trên máy tính)
★ Miễn phí, không quảng cáo
★ Hỗ trợ phát âm
★ Từ điển đồng nghĩa, trái nghĩa
★ Từ điển hình ảnh.
★ Hỗ trợ lưu từ theo lịch sử, lưu lại các từ đã được tra cứu.

Tag: Vietnamese Dict, Tu Dien Anh Viet, Viet Anh, dict

Recently changed in this version

+)Fix bugs.
+)Temporary disable quick dict for maintain
+)Improve UI, UX
+)Improve Popup quick dict
+) Add quick dict feature, select and copy text from anywhere, VL Quick Dict will automatically translate it for you.
+) Fix minor bugs


Comments and ratings for VL Dictionary-Tu Dien Anh Viet
 • (72 stars)

  by Đức Cao Tiến on 23/07/2014

 • (72 stars)

  by Nguyen Phuong on 19/07/2014

  Qua hay

 • (72 stars)

  by Loi Nguyen on 17/07/2014

  Good job (y)

 • (72 stars)

  by Thuận Trần Đức on 17/07/2014

  Highly recommend.

 • (72 stars)

  by Tt Electronic on 15/07/2014

  Thanks author for making this awesome app. Highly recommend.

 • (72 stars)

  by An Nguyễn Văn on 15/07/2014

  Very good