FREE DOWNLOAD

vnEdu Teacher

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  * Ứng dụng trợ giúp giáo viên sử dụng Mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu)
  * Các chức năng chính cho giáo viên:
  - Điểm danh học sinh
  - Kiểm tra thời khóa biểu của giáo viên
  - Gọi học sinh lên bảng
  * Diễn đàn vnEdu
  * Chat giữa các thành viên vnEdu

  Users review

  from 51 reviews

  "Good"

  6