vnEdu Teacher

Download vnEdu Teacher vnEdu Teacher icon

vnEdu Teacher

by: Công ty phần mềm và truyền thông VASC | 7.8 19

7.8 Users
rating

Screenshots

Description

* Ứng dụng trợ giúp giáo viên sử dụng Mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu)
* Các chức năng chính cho giáo viên:
- Điểm danh học sinh
- Kiểm tra thời khóa biểu của giáo viên
- Gọi học sinh lên bảng
* Diễn đàn vnEdu
* Chat giữa các thành viên vnEdu

Users review

from 19 reviews

"Great"

7.8

Users activity

Phan Chí

by Phan Chí

Downloaded