vnEdu TeacherScreenshots

Description

* Ứng dụng trợ giúp giáo viên sử dụng Mạng giáo dục Việt Nam (vnEdu)
* Các chức năng chính cho giáo viên:
- Điểm danh học sinh
- Kiểm tra thời khóa biểu của giáo viên
- Gọi học sinh lên bảng
* Diễn đàn vnEdu
* Chat giữa các thành viên vnEdu

Users review

from 48 reviews

"Good"

6