VogelbeschermingScreenshots

Description

Welkom bij Vogelbescherming Nederland
Via deze app leest u Vogels+, het magazine voor vogelaars. Via Vogels+ proberen we te inspireren, uw vogelpassie handen en voeten te geven. Bij veel artikelen vindt u mogelijkheden om méér te doen. Vogels+ wordt uitgegeven door Vogelbescherming Nederland en verschijnt 4x per jaar. U ontvangt elke nieuwe editie gratis via onze app.

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd, via BirdLife International. Dat doen we samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen wij bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld. Leden van Vogelbescherming ontvangen vijf maal per jaar het ledenblad Vogels. Naast Vogels geven we voor vogelaars Vogels+ uit. Voor kinderen van 8 tot 12 is er Vogels Junior. Meer over Vogelbescherming, ons werk en onze uitgaven via www.vogelbescherming.nl.

Users review

from 60 reviews

"Great"

8