webBARScreenshots

Description

webBAR është gjenerata e re e zgjidhjeve për Baret dhe Restorantet, e cila u ofron mundësi kompanive të manaxhojnë shitjet në mënyrë të thjeshtë nëpërmjet programit.
webBAR është dizenjuar për tju adresuar nevojave të sotme të biznesit, me qëllim për të ndihmuar kompanitë, të çdo lloj madhësie për të manaxhuar jo vetëm paratë e tyre por edhe funksionalitete të veçanta që lidhen me proçesin e shitjes.
webBAR ndihmon kompanitë për tu rritur nga biznese të vogla familjare në biznese të mëdha dhe të suksesshme.

Users review

from 15 reviews

"Awesome"

10