WiFi Pass RecoveryScreenshots

Description

Đôi khi bạn đã kết nối wifi nhưng lần sau do cần thiết bạn không thể nhớ nỗi mật khẩu wifi minh đã kết nối nữa,thật phiền phức khi phải hỏi ai đó,và càng tệ hại hơn khi không có ai để hỏi.Đây là ứng dụng giúp bạn lưu lại mật khẩu wifi đã kết nối,để bạn có thể chia sẻ với ban bè hay sử dụng khi cần thiết.

Chú ý : phần mềm chỉ sử dụng trên thiết bị đã được ROOT.

Users review

from 17 reviews

"Great"

8.2