WiFi Pass Recovery

WiFi Pass Recovery

FREE

(4 stars)

(17)


Download for Android

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
Đôi khi bạn đã kết nối wifi nhưng lần sau do cần thiết bạn không thể nhớ nỗi mật khẩu wifi minh đã kết nối nữa,thật phiền phức khi phải hỏi ai đó,và càng tệ hại hơn khi không có ai để hỏi.Đây là ứng dụng giúp bạn lưu lại mật khẩu wifi đã kết nối,để bạn có thể chia sẻ với ban bè hay sử dụng khi cần thiết.

Chú ý : phần mềm chỉ sử dụng trên thiết bị đã được ROOT.

Recently changed in this version

24/08/2014
- Copy any SSID and password
- Beautiful themes


Comments and ratings for WiFi Pass Recovery

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!