Ship Shooter

Ship Shooter

FREE

(4 stars)

(36)


Download for Android

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
Ban Tau Khua, China get out of Vietnam Sea
Tham gia Bắn Tàu để thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ tổ quốc khỏi lũ xâm lược
Với vai trò là pháo thủ trên chiến hạm Việt Nam, bảo vệ biển Đông, chúng ta bắn vào các tàu và giàn khoan của địch.

Nam Quốc Sơn Hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Giàn khoan HD 981 và các tàu Trung Quốc nếu tiếp tục xâm phạm Biển Việt Nam chúng bay sẽ bị bắn như thế này.
Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam

Sông núi nước Nam
Sông núi nước Nam, vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời

Keywords: ban tau, bắn tàu, bắn đại bác, machine gun, boat fighting, vietnam, bien dong, china, hd981, chem hoa qua, chem tau khua, yeu nuoc, hoang sa, truong sa, chem tau, chém tàu, daibac, pirate,Ban Tau Khua

Comments and ratings for Ship Shooter
  • (66 stars)

    by Trung Nguyễn Thành on 23/07/2014

    Đuổi bọn tàu khựa cướp nước