พงษาวดารเขมร

พงษาวดารเขมร

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - พงษาวดารเขมร for Android screenshot
View bigger - พงษาวดารเขมร for Android screenshot
View bigger - พงษาวดารเขมร for Android screenshot
พงษาวดารเขมร
ข้อมูลเบื้องต้น

ตีพิมพ์ครั้งแรกในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๑ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗
เนื้อหา
บานแพนกเดิม

๏ ศุภมัสดุลุศักราช ๑๒๓๑ สัปสังวัจฉรบุษยมาศกาฬปักษเอกาทศมีดิถีครุวารปริเฉทกาลกำหนด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงษ์ วรุตมพงษบริพัตร วรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราชบรมนารถบพิตรพระเจ้าอยู่หัว อันเถลิงถวัลยราชบรมราชาภิเศก ผ่านพิภพกรุงเทพมหานคร อมร รัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน เสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหสวริยพิมานโดยสถานอุตราภิมุขพร้อมด้วยพระบรมราชวงษานุวงษ์แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย เฝ้าเบื้องบาทบงกชมาศ จึงพระบาทสมเด็จบรมนารถบพิตรพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการมานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท

อ่านต่อ...

Tags: พงศาวดารเขมร, พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สถานอุตร.

Comments and ratings for พงษาวดารเขมร

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!