พุทธวจน

พุทธวจน

FREE

(5 stars)

(2K)


Download for Android Like

50,000 - 100,000 downloads

Add this app to your lists
โปรแกรม พุทธวจน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมคำสอนที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโดยตรง และสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง (ซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นประธานสงฆ์) ได้แสดงธรรมะจากการทรงจำคำของตถาคต ถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนโดยไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความละเอียดละออของเนื้อธรรมะ และความสอดรับเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดา อาทิ หนังสือพุทธวจน-ปิฎก ๓๓ เล่ม, หนังสือพุทธวจนเล่มเล็กย่อยตามหมวดธรรม, วิดีโอและเสียงการแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

Tags: วัดนาป่าพง, พุทธวจน, thai buddhawajana usa.

Recently changed in this version

- ซ่อนแทบด้านบนในหน้าถ่ายทอดสด


Comments and ratings for พุทธวจน
 • (77 stars)

  by kom Bct on 15/03/2015

  ดีครับ

 • (77 stars)

  by Konkamon Chaireuk on 27/02/2015

  เป็นสิ่งที่ น่าสนใจ ที่ทำapplication นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ คำสอน ของพระพุทธองค์ ให้แก่ลูกหลานต่อไป

 • (77 stars)

  by Seven Sankman on 10/02/2015

  ที่สุดแห่งพุทธธรรม และที่สุดแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 • (77 stars)

  by Boonlert Meepho on 22/12/2014

  ดวงตาเห็นธรรม อย่างแท้จริง

 • (77 stars)

  by Supachart Pongprasob on 02/12/2014

  เป็นหนทางดับทุกอย่างแท้จริง

 • (77 stars)

  by amart chaiyabutr on 16/11/2014

  พบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์เสียงและหนังสือครับ

 • (77 stars)

  by Anuwat Wongkhamchan on 08/11/2014

  การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากมากควรเร่งรีบศึกษาธรรม คำของตถาคต

More comments