พระราชบัญัติประกันชีวิต

พระราชบัญัติประกันชีวิต

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
พระราชบัญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ในกรณีที่บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต
2. เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

Tags: thai taxi.png, บัญัติ.

Screenshots พระราชบัญัติประกันชีวิต
View bigger - พระราชบัญัติประกันชีวิต for Android screenshot
View bigger - พระราชบัญัติประกันชีวิต for Android screenshot
Comments and ratings for พระราชบัญัติประกันชีวิต

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!