Alankar by Munshi Premchand

Alankar by Munshi Premchand

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
Alankar by Munshi Premchand, a hindi social novel

Tags: kathakar munsi, what is the summary of nobel alankar of munsi premchandra in hindi, alankar, alankar in hindi, novel alankar by premchand.

Comments and ratings for Alankar by Munshi Premchand
  • (70 stars)

    by Chandra Kant Pandey 'Chandu' on 27/05/2014

    Hindi sahitya mein kathakar Premchand ka yogdaan ayetihasik hain. Unki kahaniya aur unke upnyaas Hindi ki sarvshreshtha rachanao mein geene jaate hain, 'Alankar' bhi aisi hi ek rachana hain. Main isse chaar sitaare deta hoon.

  • (70 stars)

    by Dheerendra Patel on 10/05/2014

    Pls upload shiv ya mahapuraan

  • (70 stars)

    by Dhananjay Singh on 05/05/2014

  • (70 stars)

    by Rais Ishaq Lakhara on 07/04/2014

    Is it 'Alankar' or 'Ahankar'..??

  • (70 stars)

    by Shriram Ajab on 12/03/2014

  • (70 stars)

    by Nadeem Choudhary on 07/03/2014

    Very nice

  • (70 stars)

    by SANTOSH SINGH MEENA on 03/03/2014

    Munsi ji...