Anh em sai roi

Anh em sai roi

FREE

(5 stars)

(42)


Download for Android

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
Truyện: Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi.
Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?
Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học.
Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy?
Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.
Trình Thiếu Phàm: Là thỉnh thoảng sao?
Tô Tiểu Lai: Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng.
Trình Thiếu Phàm: 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng?
Tô Tiểu Lai: Ách… Anh, em sai rồi.
Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?
Tô Tiểu Lai: Thế nào cũng đều sai rồi …

Tags: anh em sai roi, truyen anh em sai roi full, truyen anh em sai roi, anh em sai roi full, angdasairoi, anh,em sai roi, anh em sai rồi full, anh.em sai roi, tai anh, em sai roi, chuyen anh em sai roi.

Comments and ratings for Anh em sai roi

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!