Anh em sai roi

Anh em sai roi

FREE

(5 stars)

(42)


Download for Android

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
Truyện: Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi.
Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?
Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học.
Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy?
Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.
Trình Thiếu Phàm: Là thỉnh thoảng sao?
Tô Tiểu Lai: Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng.
Trình Thiếu Phàm: 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng?
Tô Tiểu Lai: Ách… Anh, em sai rồi.
Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?
Tô Tiểu Lai: Thế nào cũng đều sai rồi …

Tags: anh em sai roi, truyen anh em sai roi full, truyen anh em sai roi, anh em sai roi full, angdasairoi, anh,em sai roi, a sai roi, audio truyen anh em sai, anh e sai roi full, radio truyen anh em sai roi.

Comments and ratings for Anh em sai roi

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!