Bao Thanh Thien

Bao Thanh Thien

FREE

(5 stars)

(3)


Download for Android

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
Bao Công là một nhân vật có thật trong lịch sử, ông tên là Bao Chửng, thi đậu tiến sĩ đời Tông Thái Tông, làm quan đến chức Long đồ các đại học sĩ, Phủ doãn Phủ Khai phong. Khai Phong là kinh đô của nhà Tống. Thời Tống Thái Tông và Tống Nhân Tông được coi là hai triều vua có nhiều cải cách và thành tựu, lại tập hợp được nhiều nhân tài như Vương An Thạch - Âu Dương Tu - Phạm Trọng Yếm. Cùng phò tá Nhân Tông sau này, hai đại thần trụ cột trong số các đại thần khác là Bao Công (văn) và Tống Địch Thanh (võ).

Tags: bao cong, bao thanh thiên.

Screenshots Bao Thanh Thien
View bigger - Bao Thanh Thien for Android screenshot
View bigger - Bao Thanh Thien for Android screenshot
Comments and ratings for Bao Thanh Thien

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!