KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

FREE

(4 stars)

(47)


Download for Android

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA for Android screenshot
View bigger - KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA for Android screenshot
View bigger - KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA for Android screenshot
Kinh Pháp-Hoa là bộ kinh đại thừa gồm bảy quyển tổng cộng là hai mươi tám phẩm, suốt hơn sáu vạn lời, nghĩa lý sâu xa, kinh văn rộng lớn, chứa đựng tâm nguyện và phương tiện huyền diệu ngời sáng của Phật và Bồ-Tát.Tâm nguyện của Phật là tâm nguyện khắp độ chúng sanh đạt thành đạo quả giác ngộ. Bởi thế nên ngay quyển đầu của kinh về phẩm phương tiện đã nói: (Phật ra đời là vì một nhơn duyên lớn duy nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). Thế nghĩa là Phật rộng mở phương tiện pháp môn, chỉ bày chơn tâm Phật tánh để chúng sanh tin tưởng khả năng thánh thiện của mình mà tiến tu đến Phật quả.

Tags: google.com.vn kinh dieu phap lien hoa.

Comments and ratings for KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!